İnsan KaynaklarıEĞİTİM BİLGİLERİNİZYABANCI DİLBİLGİ VE BECERİLERİŞ TECRÜBESİ (EN SONUNCU)DİĞER BİLGİLER


REFERANSLAR

Bu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam, açık ve doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı veya eksik bir beyanımla Sıla Web Yazılım Hizmetleri firması'na ve onun yönlendirdiği firmalara alındığımın anlaşılması halinde bir ihbar veya tazminata gerek olmaksızın işime son verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep veya iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya gerçeğe aykırı beyanımdan dolayı Sıla Web Yazılım Hizmetleri'nin ve onun yönlendirdiği firmaların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.